Δ.Σ. 03-08-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Πέμπτη, 03-08-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 03.08.2017

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις του Δ.Σ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 03.08.2017