Δ.Σ. 03-09-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Λήψη απόφασης αγοράς πάγιου εξοπλισμού και αναλώσιμων

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου Κος Δημήτρης Ποτετσιανάκης )

 

Θέμα 2: Λήψη απόφασης για αποδοχή εθελοντικής εργασίας των μελών και φίλων

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου Κος Δημήτρης Ποτετσιανάκης)

Θέμα 3: Διαγραφή μέλους λόγω θανάτου

(Εισηγητής ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Κος Παναγιώτης Παπαστεργίου)

Θέμα 4: Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης εγγραφή του Συλλόγου στο Μητρώο των Κοινωνικών Οργανισμών Φιλοξενίας

(Εισηγητής η Πρόεδρος του συλλόγου Κα Μαρία Μπιτσάκου)

Θέμα 5: Υποβολή αίτησης εγγραφής για Π.Υ Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο ΕΚΚΑ/ΗΔΙΚΑ

(Εισηγητής η Πρόεδρος του συλλόγου Κα Μαρία Μπιτσάκου)