Δ.Σ. 12-12-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Λήψη Απόφασης και Έγκρισης του Προϋπολογισμού Χρήσης 2018

(Εισηγητής η Ταμίας κ. Φανή Στάμου)

 

Θέμα 2: Λήψη Απόφασης & Έγκριση για την συμμετοχή του Συλλόγου μας σε συνεργασία με την ΕΕΠΑΑ στο Πρόγραμμα Ανοικτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων.

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)