Δ.Σ. 29-05-2018

 

Στη Λυκόβρυση  σήμερα την 29 Μαΐου 2018  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία του Συλλόγου  με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών  με δ.τ«Οι Άγγελοι Της Σιωπής» επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 29, του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης / της Δημ. Κοινότητας Λυκόβρυσης  εκλήθησαν και πήραν μέρος στη Συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευσης της 19/11/2017 και τα οποία έχουν συγκροτηθεί ως σώμα με το υπ΄ αρ. 8/19-11-2017 πρακτικό του Δ.Σ.

Θέμα 1: Αποδοχή Δωρεάς εις μνήμη Ευάγγελου Ευσταθίου