Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις εγκυκλίους καθώς και τις νομοθεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες καθώς και το σύλλογο μας.

Δικαιώματα ατόμων με αυτισμό

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων γονιών ατόμων με αυτισμό Autism – Europe, στο 4ο Συνέδριό της, που έγινε στη Χάγη, 10 Μαίου 1992, ψήφισε τον παρακάτω χάρτη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό.

Τα άτομα με αυτισμό θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια που έχουν όλοι οι πολίτες των Ευρωπαϊκών χωρών.

Τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει να προστατεύονται, και να επιβάλλονται με κατάλληλη νομοθεσία σε κάθε κράτος.

Δικαιώματα Ατόμων με αυτισμό

ΦΕΚ για άτομα με αναπηρίες

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ΦΕΚ για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις.

Νόμος 2716/1999 – ΦΕΚ τ Α 96/17/5/1999

Νόμος  2817/2000 – ΦΕΚ τ Α 78/14/03/ 2000

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ:

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ

Συνδικαλιστικές άδειες σε Αιρετά μέλη Συλλόγων

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ΦΕΚ

Προεδρικό Διάταγμα 19 – ΦΕΚ τ Α 19/27/01/ 2004