Το Διοικητικό μας Συμβούλιο: 

 

Πρόεδρος. –  Μπιτσάκου Μαρία

Αντιπρόεδρος – Παπαστεργίου Παναγιώτη

Γενικός Γραμματέας – Τούντας Ανάργυρος

Ειδικός Γραμματέας – Ταμπάογλου Σταύρος

Ταμίας – Στάμου Φανή

 

Ελεκτική Επιτροπή

 

Ποτετσιανάκης Δημήτρης

Βενιέρης Στέλιος

Καπέλος Θωμάς