Το Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών με την επωνυμία “ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ” ιδρύθηκε με την νομική μορφή του Φιλανθρωπικού Σωματείου στις 31 Ιανουαρίου 2017 για να λάβει την επικύρωση του Καταστατικού του στις 3 Μαΐου 2017 με την υπ΄ αρ. 14/31624 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

   Η έδρα του συλλόγου είναι επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 29, στο Δήμο Λυκόβρυση – Πεύκης και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του αποτελείται από τους

Μπιτσάκου Μαρία ως Πρόεδρο Δ.Σ.

Παπαστεργίου Παναγιώτη ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Τούντα Ανάργυρο ως Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Ταμπάογλου Σταύρο ως Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Στάμου Φανή ως Ταμία του Δ.Σ.

   Σκοπός του συλλόγου είναι η προάσπιση, αναβάθμιση και κατοχύρωση της ποιότητας ζωής και της θέσης και των οικογενειών τους τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν διαγνωστεί με παρεμφερείς / συναφείς διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν την πνευματική και ψυχική τους υγεία και χρήζουν ειδικής φροντίδας για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της δια βίου προστασίας τους.

   Και ειδικότερα αφενός, για την αρμονική ανάπτυξη της κοινωνικής προσωπικότητας του αυτιστικού παιδιού, του εφήβου, και του ενηλίκου στην εν γένει ανάπτυξη του μορφωτικού, βιοτικού και πνευματικού του επιπέδου αφετέρου, για την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος στα προβλήματα, τα δικαιώματα και τις εν γένει ανάγκες, διαχρονικά, του αυτιστικού παιδιού, του εφήβου, και του ενήλικα στην Ελλάδα και διεθνώς.