Δ.Σ. 21-05-2019

Στη Λυκόβρυση  σήμερα την 21 Μαΐου 2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία του Συλλόγου  με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών  με δ.τ. «Οι Άγγελοι Της Σιωπής» επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 29, του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης / της Δημ. Κοινότητας Λυκόβρυσης  εκλήθησαν και πήραν μέρος στη Συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευσης της 19/11/2017 και τα οποία έχουν συγκροτηθεί ως σώμα με το υπ΄ αρ. 8/19-11-2017 πρακτικό του Δ.Σ.

Tο σύνολο των ορισθέντων μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Διαπιστωμένης της απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1: Σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Δ.Σ. 27-11-2018

Στη Λυκόβρυση  σήμερα την 27/11/2018 ημέρα Τρίτη. και ώρα 18:30 στα Γραφεία του Συλλόγου  με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών  με δ.τ. «Οι Άγγελοι Της Σιωπής» επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 29, του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης / της Δημ. Κοινότητας Λυκόβρυσης  εκλήθησαν και πήραν μέρος στη Συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευσης της 19/11/2017 και τα οποία έχουν συγκροτηθεί ως σώμα με το υπ΄ αρ. 8/19-11-2017 πρακτικό του Δ.Σ.

Tο σύνολο των ορισθέντων μελών του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Διαπιστωμένης της απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση με τo κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Αιτήσεων εγγραφής Αρωγών μελών

Θέμα 2: Πρόταση Εγγραφής στο Σύλλογο Επωνύμων Συμπολιτών και Επιχειρήσεων ως επίτιμων μελών.
Δ.Σ. 29-05-2018

Στη Λυκόβρυση  σήμερα την 29 Μαΐου 2018  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία του Συλλόγου  με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών  με δ.τ. «Οι Άγγελοι Της Σιωπής» επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 29, του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης / της Δημ. Κοινότητας Λυκόβρυσης  εκλήθησαν και πήραν μέρος στη Συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευσης της 19/11/2017 και τα οποία έχουν συγκροτηθεί ως σώμα με το υπ΄ αρ. 8/19-11-2017 πρακτικό του Δ.Σ.

Θέμα 1: Αποδοχή Δωρεάς εις μνήμη Ευάγγελου Ευσταθίου
Δ.Σ. 12-12-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Λήψη Απόφασης και Έγκρισης του Προϋπολογισμού Χρήσης 2018

(Εισηγητής η Ταμίας κ. Φανή Στάμου)

 

Θέμα 2: Λήψη Απόφασης & Έγκριση για την συμμετοχή του Συλλόγου μας σε συνεργασία με την ΕΕΠΑΑ στο Πρόγραμμα Ανοικτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων.

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)

 
Δ.Σ. 30-10-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Θέμα 1: Λήψη Απόφασης για την οργάνωση ημερίδας την Κυριακή  10/12/2017 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

 

 

Θέμα 2:  Λήψη Απόφασης για σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19/11/2017 σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού.

 (Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)
Δ.Σ. 03-09-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1: Λήψη απόφασης αγοράς πάγιου εξοπλισμού και αναλώσιμων

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου Κος Δημήτρης Ποτετσιανάκης )

 

Θέμα 2: Λήψη απόφασης για αποδοχή εθελοντικής εργασίας των μελών και φίλων

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου Κος Δημήτρης Ποτετσιανάκης)

Θέμα 3: Διαγραφή μέλους λόγω θανάτου

(Εισηγητής ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Κος Παναγιώτης Παπαστεργίου)

Θέμα 4: Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης εγγραφή του Συλλόγου στο Μητρώο των Κοινωνικών Οργανισμών Φιλοξενίας

(Εισηγητής η Πρόεδρος του συλλόγου Κα Μαρία Μπιτσάκου)

Θέμα 5: Υποβολή αίτησης εγγραφής για Π.Υ Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο ΕΚΚΑ/ΗΔΙΚΑ

(Εισηγητής η Πρόεδρος του συλλόγου Κα Μαρία Μπιτσάκου)

 

 
Δ.Σ. 03-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Λήψη Απόφασης και Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.Π.Α.Α. και «ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ».

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

 

Θέμα 2: Λήψη Απόφασης για Συμμετοχή στο υπό ίδρυση Ερευνητικό Κέντρο Μελέτης και Αντιμετώπισης του Αυτισμού και Συναφών Διαταραχών (Τμήματα ASD, Alzheimer).

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)
Δ.Σ. 19-07-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 19-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέμα 2: Υπογραφή  «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής i-bank» με την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

Θέμα 3: Εξουσιοδότηση Προσώπων για τον έλεγχο δικαιολογητικών & θεώρησης αποδείξεων είσπραξης από τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης / Αυτ/λες Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου και στα 3 θέματα)
Δ.Σ. 30-05-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 30-05-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Θέμα 1: Δικαίωμα Υπογραφής (Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

Θέμα 2: Επικύρωση Ενεργειών έναρξης λειτουργίας (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος κ. Π.

              Παπαστεργίου)

Θέμα 3: Αποδοχή αιτήσεων εθελοντικής εργασίας & Υπογραφή Συμβάσεων (Εισηγητής ο

              Αντιπρόεδρος κ. Π. Παπαστεργίου)

 
Δ.Σ. 03-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Πέμπτη, 03-08-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

Μπορείτε να δείτε τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 03.08.2017

 

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις του Δ.Σ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 03.08.2017